Sunday, February 6, 2011

it touched

dengan namaMu Allah tempat mengadu

utrujah: it touched me. it touched you?

1 comment:

yang memberi hati